Araç Sigortası

Araç Sigortası

Araç Sigortası

Araç Sigortası

Trafik Sigortası

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik ) Sigortası araçların kullanımı esnasında üçüncü şahısların canına (yaralanmasına, ölmesine ) veya malına zarar verilmesi halinde araç sahibinin hukuki sorumluluğunu karşılayan ,zarar verdiği kişilere sorumluluk nisbetinde tazminat ödeyen zorunlu bir sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanununa göre Trafiğe çıkan her araç , üçüncü şahısların haklarının korunması açısından, bu sigortayı yaptırmak zorundadır.

Araç türlerine göre trafik sigortasının primleri değiştiği gibi, bir poliçe döneminde yaptığınız kaza sayısına veya kazasızlık durumuna göre de primler fark edebilir.

Trafik poliçesini yaptırmayı ihmal etmemek ve gününde mutlaka yeniletmek gerekir.

KASKO SİGORTASI

Kasko sigortası aracınızın kısaca çarpması, çarpılması, yanması veya çalınması neticesi aracınızda oluşan zararı karşılayan yaygın bir sigorta türüdür. Kasko poliçesine yukarıda saydığımız teminatlara ek olarak kötü niyetli hareketler, üçüncü şahıslara karşılık ihtiyari sorumluluk, sürücünün ve yolcuların kaza sigortaları, özel yardım teminatları gibi gerekli bir çok teminat da eklenmektedir.

Kasko poliçesi yaptırırken veya fiyat karşılaştırması yaparken hangi ek teminatların verildiğine ve verilen ek teminatların limitlerine dikkat edilmesi gerekir.

Sigorta Noktası
Sigorta Noktası
Mahmutşevketpaşa Mahallesi, Beykoz Cd. Beykoz/İstanbul
Telefon : 55555555555