İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İŞYERİ PAKET SİGORTASI

İşyeri sigortaları paket poliçelerdir, Yangın ile birlikte bir çok tehlikeye karşı maddi kaybınızı önler, işyerini korur. İşyerinizi ve işyerinizde bulunan bilumum demirbaş, dekorasyon ve emteanızı, karşılaşabileceğiniz pek çok rizikoya karşı güvence altına alır.

Ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

-Yangın, Yıldırım, İnfilak,Dahili su,Duman,Fırtına ve yer kayması,Hava ve kara taşıtları çarpması,Hırsızlık,Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terör, Deprem,Sel ve su baskını,Cam Kırılması,Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı, Kiracının mal sahibine veya komşulara, mal sahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu,Geçici iş yeri masrafları,Muhtelif Yardım ve Acil Tıbbi Yardım Teminatları

Sigorta Noktası
Sigorta Noktası
Mahmutşevketpaşa Mahallesi, Beykoz Cd. Beykoz/İstanbul
Telefon : 55555555555